ENG    RUS    

4Times Meta Fond


Fondi faktid
Fondi dokumendid
Fondi osakute ost-müük
Registripidamistasud

4Times Meta Fond on Finantsinspektsioonis 21.02.2014 registreeritud kinnine mitteavalik investeerimisfond.

Fond investeerib eelkõige Ameerika Ühendriikide reguleeritud turgudel kaubeldavatesse tuletisinstrumentidesse. Keskendume eelkõige toormeturgudele, kus likviidseimateks kaubeldavateks alusvaradeks on nafta, maagaasi, väärismetallide, teraviljade jt. futuurid ja vastavate futuuridega seotud optsioonid.

Lisaks tuletisinstrumentidele, on Fondil samuti lubatud investeerida aktsiatesse ja võlakirjadesse ning teistesse investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse. Täpse ülevaate Fondi investeerimispoliitikast leiate Fondi tingimustest.

Investeering Fondi võib Osakuomanikule tuua nii kasumit kui ka kahjumit, investeeringu väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.  Osakuomanikul tuleb arvestada, et Fondi vara võib täies ulatuses investeerida tuletisinstrumentidesse, võttes nii pikki kui ka lühikesi positsioone, sellest tulenevalt on Osakute omandamisel tegemist kõrge riskitasemega investeeringuga.  Osakuomanikele ei garanteerita Fondi tulusust ega alginvesteeringu säilimist.

Fondivalitsejale makstakse vaid edukustasu ning fikseeritud aastane juhtimistasu puudub. Samuti puuduvad tasud osakute märkimise ja lunastamise eest.

Fondi vara väärtuse kasvust tulenevat tulu ei reinvesteerita, vaid makstakse osakuomanikele regulaarselt välja.

Fondi saab investeerida kvartaalselt. 4Times Meta Fondi osakute miinimuminvesteering on 50.000eur.