ENG    RUS    

Fondi faktid

Fondi nimi 4Times Meta Fond
Fondi liik kinnine mitteavalik lepinguline fond
Tingimuste reg. kuupäev 21.02.2014
Fondi valuuta EUR
Fondivalitseja 4Times Capital AS
Tehnika 55, 10136  Tallinn  Eesti
Tel: +372 5 014 251
E-post:  info@4times.eu
www.4times.eu
Fondijuht Mart Schults
Registripidaja AS Swedbank
Depositoorium AS Swedbank
Liivalaia 8, 15040 Tallinn  Eesti
Audiitorühing Assertum Audit OÜ
Fondi osakud
Miinimuminvesteering 50.000 eur
Osaku nimiväärtus 10 eur
Osakute ost ja müük 1x kvartalis
Väljamaksed 1x kvartalis
ISIN kood EE3500110194
Märkimiskonto EE172200221059265484
Fondi kulud
Fikseeritud  juhtimistasu Ei ole
Edukustasu määr 50%
Edukustasu tingimus puhasväärtus > nimiväärtus
Märkimistasu Ei ole
Lunastustasu Ei ole