Oleme Eesti Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluv fondivalitseja

Tegeleme ainult börsil noteeritud väärtpaberitesse investeerivate kinniste mitteavalike lepinguliste investeerimisfondide valitsemisega. Hetkel on meie valitsemise litsentsiga tegevuses kaks fondi KRR Fund USD ja KRR Fund EUR.

Ettevõttest

Tegeleme ainult börsil noteeritud väärtpaberitesse investeerivate kinniste mitteavalike lepinguliste investeerimisfondide valitsemisega.

Pakume oma investorile kahte erinevat investeerimisvõimalust läbi kahe investeerimisfondi, mille investeerimisstrateegiad ning oodatav tootlus ajaühikus on sarnased, kuid lõpptulem investorile erinev.

Fondijuht Mart Schults

Meie kogemus

  • 24 erinevat riiki
  • 110 erinevat börsi
  • 5 tegutsemisaastat
  • 2 erineva strateegia fondi

Uudised

10.07.2018

Vastavalt osakuomanike 10.07.2018. a. otsusele on KRR FUND USD fondi tegevus lõpetatud ning alustatud on fondi likvideerimist. Märkmisavalduste vastuvõtmist ei toimu.

01.03.2018

4Times Capital AS nõukogu otsusega jõustusid KRR Fund USD ja KRR Fund EUR fondi tingimuste muudatused.

21.09.2017

4Times Capital AS teavitab käesolevaga, et tulenevalt Fondivalitseja 21.09.2017. a nõukogu otsusest, ei kohaldata 2018. aastal KRR Fund EUR tingimuste punktis 8.2 toodud valitsemistasu ning 2018. aastal on KRR Fund EURi valitsemistasuks 0%.

1.08.2017

4Times Capital AS nõukogu otsusega jõustusid KRR Fund USD ja KRR Fund EUR fondi tingimuste muudatused.

05.05.2017

Käesolevaga teatab 4Times Capital AS, et tegutseb edasi väikefondi valitsejana IFS § 3 lg 6 ning § 306 lg 5 p 5 mõistes.

05.09.2016

Finantsinspektsioonis registreeriti KRR Fund EUR fondi tingimused.

KRR Fund USD ja KRR Fund EUR

Oma klientidele pakume kahte tüüpi fonde: KRR Fund USD ja KRR Fund EUR. Neis mõlemas teeme me sarnaseid investeerimistehinguid, nimetatud fondide vahe on vaid selles, et KRR Fund USD puhul maksame tootluse välja kvartali lõpu seisuga - seejuures kuulub fondivalitsejale edukustasu 50% ning KRR Fund EUR fondiosaku omanikul on võimalus oma osakud täielikult või osaliselt tagasi võtta vastavalt fondi tingimustele, kuu lõpu seisuga - seejuures kuulub fondivalitsejale edukustasu 30%.

KRR Fondide tootluse eesmärgid on: 1,95% kuni 2,85% kuus kumulatiivset tootlust, mis teeb 26% kuni 40% aasta tootluseks. 26% tootluse juures me kahekordistame osaku väärtuse kolme aasta jooksul.

Osaku väärtus

Fond Hindamispäev Nimiväärtus Puhasväärtus Väljalaskehind Tagasivõtmishind
KRR Fund USD 31.03.2017 10 € 10 € 10 € 10 €
KRR Fund EUR 31.05.2017 1 000,00 € 1 074,16 € 1 074,16 € 1 074,16 €

Dokumendid

Fond Tingimused Märkimisavaldus Tagasivõtmisavaldus Fondi faktid Aastaaruanne
KRR Fund USD Tingimused Märkimisavalduse vorm ( Word) Tagasivõtmisavalduse vorm ( Word) Fondi faktid Aastaaruanne
KRR Fund EUR Tingimused Märkimis- ja tagasivõtmisavalduse vorm (Word) Märkimis- ja tagasivõtmisavalduse vorm (Word) Fondi faktid -